RIFIN RODINNÁ FIRMA

Firma, ktorá sa riadi princípmi, ktorými sa riadim aj ja v bežnom živote.  „Fungovanie“ podľa princípov a pravidiel mi dáva hlbší zmysel. Robím veci inak. Pre mňa je každý z Vás výnimočný, s výnimočnými, individuálnymi, potrebami, tak ku Vám aj pristupujem.  Informácie viem vysvetliť a podať jasne a zrozumiteľne, aby bolo správne pochopené aj to, s čím sa bežne nestretávate. Naviac, pri poskytovaní služieb zúročujem dlhoročné skúsenosti a znalosti, ktoré som nadobudla v iných, zdanlivo nesúvisiacich, odvetviach. 

Natália Richtáriková                                                                                      

Každý si píše vlastný príbeh sám, aj keď to nie je ľahké, treba ísť ďalej

Z vlastnej skúsenosti viem, že keď začínate od nuly, prejdete všetkými činnosťami, ktoré potrebujete zastrešiť. Neexistuje lepšia škola ako si "opáčiť" prejsť každou pozíciou, každým stupňom. Vo firme som si prešla každou pozíciou. S pokorou, niekedy s pochybnosťami, či to dokážem. Za úspechom je potrebné prejsť kus cesty, ale tie skúsenosti zbierané po ceste, stoja za to. Mojim hnacím motorom na tejto ceste vždy  bola:

 
chuť pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú
CHUŤ ÍSŤ DO AKCIE, CHUŤ NIEČO ROBIŤ, chuť sa učiť, CHUŤ NIEČO ZMENIŤ
nájsť pochopenie, NEÚSPECH MA UČÍ, ČO MUSÍM ZMENIŤ V MYSLENÍ A KONANÍ
nATáLIA RICHTáRIKOVá


Právnička, mediátorka, lektorka a koučka.
Právnické vzdelanie som získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave, kde som aj úspešne zložila rigoróznu skúšku. V období rokov 2019 až 2022 som pôsobila v oblasti advokácie ako advokátsky koncipient. V roku 2022, po absolvovaní odbornej prípravy mediátora, som získala Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež som absolvovala odbornú prípravu lektora a získala osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu podľa vyššie uvedeného zákona č. 568/2009 Z. z. Po absolvovaní kurzu "KOUČ 104" som získala osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.