let´s talk english

Cieľom výučby je, aby sa klient dokázal vyjadrovať v jazyku plynule a s primeraným jazykovým sebavedomím. Vzdelávanie poskytujeme pre jednotlivcov, skupiny, pre firmy.  Zameriavame sa na všeobecnú angličtinu s dôrazom na zlepšenie komunikačných zručností. Kurzy sú rozdelené do jednotlivých úrovní, a to začiatočník, pokročilý (mierne-stredne-vyššie) a pokročilý. Komunikačné zručnosti klientov zlepšujeme formou "role play", teda formou hrania rolí, čo značne zlepšuje pohotovosť a reakciu v rôznych situáciách.
Po odbornej stránke vzdelávanie v anglickom jazyku zabezpečuje Mgr. Denisa Richtáriková. 

vzdelávanie dospelých

Vzdelávanie dospelých je celá škála nielen činností odborného formálneho vzdelávania a informálneho učenia sa,  ale aj všeobecných činností, ktorým sa dospelí venujú po ukončení počiatočného vzdelávania a odbornej prípravy. Vzdelávanie dospelých zabezpečuje lektorka a koučka JUDr. Natália Richtáriková. 
Podľa požiadaviek klientov pripravujeme študijné materiály týkajúce sa legislatívy v oblasti podnikania, pracovno-právnych vzťahov, ochrany osobných údajov. V uvedených oblastiach organizujeme prednášky zamerané na orientáciu v danej problematike. Podľa požiadaviek realizujeme školenia na klientmi vybrané témy. 

Máte záujem o vzdelávanie? Nech sa páči, dajte nám to vedieť prostredníctvom tohto formulára: