FINANČNÉ SLUŽBY

   Nakoľko sa ponuka finančných produktov neustále zvyšuje, jednotlivé finančné inštitúcie sa predbiehajú, ktorá vyjde s lepším produktom, či novinkou, sme tu my pre Vás, aby sme Vám pomohli s komplexným riešením. Naše služby Vám poskytneme buď v sídle spoločnosti, v Kováčovej, alebo v kancelárii v Obchodnom dome AREA vo Zvolene.
   Ponuku, ktorú od nás dostanete, je ucelená ponuka viacerých finančných produktov, ktoré však nie sú spravidla viazané na jeden finančný subjekt, ale zahŕňajú všetkých poskytovateľov finančných služieb v danom segmente. 
   Sme schopní pre našich klientov vyjednať nadštandardné podmienky. Sme schopní však aj obchod neurobiť, pokiaľ nie je v prospech klienta, ibaže klient na obchode trvá.  

poskytujeme vám

   - získanie najvýhodnejších podmienok na finančnom trhu,
   - široké portfólio partnerov a produktov,
   - kvalitnú starostlivosť s následným servisom,
   - služby skúsených odborníkov,
   - osobný prístup.

NAŠE SLUžBY PRE VÁS 

  - HYPOTEKÁRNE ÚVERY - prehľad aktuálnych ponúk bánk a výber najvhodnejšieho financovania bývania prostredníctvom úveru na bývanie, 
   - SPOTREBNÉ ÚVERY - úvery, prostredníctvom ktorých je možné dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti a ďalšie formy podľa podmienok jednotlivých bánk, 
  - STAVEBNÉ SPORENIE - financovanie bývania podľa aktuálnej legislatívy a zároveň bezpečné zhodnotenie vložených finančných prostriedkov, 
   - REFINANCOVANIE A KONSOLIDÁCIA ÚVEROV - s cieľom  získať výhodnejšie podmienky, znížiť mesačnú splátku, skrátenie doby splácania, zmeniť banku, s ktorou nie ste spokojný a pod.