kto je rifin s.r.o.? 

Sme rodinná firma založená s presvedčením, že finančné služby je možné poskytovať aj inak. Hoci je naše podnikanie založené na slobode a neobmedzuje nás žiadne budovanie štruktúr. Zachovávame si vysokú kompetenciu pri poskytovaní služieb, ktoré ponúkame. Nie sme nikým tlačení a ani prehnane motivovaní. S klientmi jednáme vždy férovo. 
RIFIN s. r. o. je založená najmä na kvalitných ľudských zdrojoch a osobnom prístupe ku každému klientovi.
My v RIFIN vieme, že podnikanie vo finančnom sektore môže byť založené na inej kultúre - a na tom my staviame. Vieme, že poskytovať kvalitné služby je možné aj slobodne, bez limitovania, najmä však odborne a s vysokým nasadením. Ponúkame inú alternatívu na trhu finančného sprostredkovania. Pracujeme systémom, ktorý nám pomáha lepšie pochopiť potreby klientov. Veríme, že systém založený na osobnom, empatickom prístupe a morálnych hodnotách funguje. Dôvera našich klientov, ktorú nám preukazujú, nás posúva ďalej. Vždy pozeráme dopredu, a pre našich klientov hľadáme také možnosti, s ktorými budú dopredu s radosťou hľadieť s nami.

   Pohľad na podnikanie v sektore financovania, poistenia a investícií sa za posledné roky značne zmenil. Názory na podnikanie v tomto segmente nie sú pozitívne. Jedným z dôvodov môže byť niekoľko, no jedným z podstatných dôvodov je, že z finančných služieb sa stali len čísla - čím, žiaľ, najviac trpí klient.  Ja osobne tento negatívny postoj vnímam veľmi citlivo, a preto sa snažím poskytovať finančné služby tak, aby klienti odo mňa odchádzali spokojní, a najmä, s vedomím, že vedia, že sa s dôverou môžu na mňa v budúcnosti obrátiť.  
   Skúste si predstaviť, že obchod je možné urobiť aj bez zbytočného tlaku a nadsadenej motivácie, naviac s pridanou hodnotou v podobe finančného vzdelávania. 

pomáhame, vzdelávame, plánujeme

Záleží nám na tom, aby ste rozumeli tomu, čo Vám hovoríme.

Záleží nám na tom, aby ste sa cítili komfortne, bez pocitu, že ste "ďalšie číslo do počtu".

Záleží nám na tom, aby ste nám dôverovali.

Naučíme Vás rozumieť problematike, naučíme Vás plánovať, naučíme Vás eliminovať riziká, naučíme Vás predvídať.  

Pokiaľ Vás zaujíma ako Vám môžeme byť nápomocní, akou formou Vás naučíme správne plánovať, môžete si s snami dohodnúť stretnutie aj prostredníctvom nižšie uvedeného formulára:

Mám záujem o stretnutie